Nhanh tay đăng ký

Thành thao tin học căn bản trong 15 buổi học!

 

TRỞ VỀ TRANG CHỦ

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ  KHÓA HỌC TIN HỌC CƠ BẢN

  • Khóa học tin học cơ bản trang bị những kiến thức Tin học cơ bản, mang tính ứng dụng cao trong học tập, công việc và cuộc sống
  • Sử dụng thành thạo:  Word, Excel, Powerpoint, Windows, Internet, Google Drive
  • Là khóa học nền tảng, giúp học viên rễ ràng sử dụng máy tính các công cụ kế toán giúp các anh chị doanh nghiệp quản lý công việc hiệu quả hơn.

  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Học viên đang bắt đầu những trải nghiệm về Tin học.
  • Học viên muốn hệ thống lại toàn bộ kiến thức cơ bản trong Tin học.
  • Học viên mong muốn cập nhật những kiến thức Tin học phục vụ quản lý doanh nghiệp.

  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

  • Nhanh chóng nắm vững tất cả kiến thức cơ bản về máy tính
  • Xử lý thuần thục các thao tác làm việc và tiện ích trên môi trường Windows
  • Soạn thảo và trình bày văn bản chuyên nghiệp với Microsoft Word
  • Tạo lập và trình bày dễ dàng các bảng tính trong Excel
  • Hiểu rõ và biết cách ứng dụng trong thực tế các hàm và công thức tính toán trên Excel
  • Xây dựng các bài trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint
  • Hiểu rõ về mạng máy tính, hệ điều hành Windows
  • Thao tác nhanh chóng trên Internet nhằm tiếp cận dễ dàng khoa học kỹ thuật mới

  NỘI DUNG MÔN HỌC

  1. Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản

  • Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính
  • Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT -TT)
  • An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin – truyền thông
  • Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính
  • Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin

  2. Sử dụng máy tính cơ bản

  • Kiến thức cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính
  • Làm việc với hệ điều hành
  • Thao tác trong Windows Explorer
  • Thao tác trên màn hình Desktop
  • Control panel
  • Kiểu gõ Tiếng Việt
  • Sử dụng máy in

  3. Microsoft Word cơ bản

  • Tổng quan về Microsoft Word
  • Một số thao tác cơ bản và thông dụng
  • Định dạng ký tự
  • Định dạng đoạn văn bản
  • Định dạng trang tài liệu
  • Chèn đối tượng vào văn bản
  • Tham chiếu
  • Lập bảng biểu (Table)
  • Hoàn tất văn bản
  • Soạn thông điệp và văn bản hành chính

  4.Microsoft Powerpoint cơ bản

  • Giới thiệu
  • Các thao tác thêm, xóa slide, chèn hình ảnh
  • Sử dụng định dạng Themes có sẵn
  • Định dạng background
  • Bảng
  • Đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình
  • Thiết lập ứng dụng

  5. Microsoft Excel cơ bản

  • Tổng quan về Microsoft Excel
  • Định dạng dữ liệu trong Excel
  • Hàm trong bảng tính Excel
  • Biểu đồ
  • Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính

  6. Sử dụng Internet

  • Kiến thức cơ bản về Internet
  • Sử dụng trình duyệt web
  • Giới thiệu các công cụ tìm kiếm trên web (google, bing)
  • Kỹ năng tìm kiếm
  • Sử dụng thư điện tử
  • Một số dạng truyền thông số thông dụng
  • An toàn thông tin

  7. Ôn tập và thi

  • Học viên sẽ có buổi ôn tập và thi tập trung tại phòng máy thực hành tại Trung Tâm, áp dụng cho cả 2 hình thức học offline và online
  5/5 (1 Review)