(1 đánh giá của khách hàng)

550.000

Model CS-HAL-LB1-LCAW

Màu:  16 triệu màu
Mạng: Wifi 802.11 b/g/n tại 2.4GHz
Điều khiển: Ứng dụng EZVIZ Hỗ trợ
Điều khiển bằng giọng nói qua Amazon Alexa và Trợ lý Google Hỗ trợ
Điều khiển cục bộ Hỗ trợ