Tag Archives: tin thuc

Hơn 90% camera xuất xứ Trung Quốc có khả năng lộ thông tin người dùng

Hơn 90% camera xuất xứ Trung Quốc có khả năng lộ thông tin người dùng, đã đến lúc phải có lời giải bằng camera của Việt Nam   ictnews https://ictnews.vn/cntt/bao-mat/hon-90-camera-xuat-xu-trung-quoc-co-kha-nang-lo-thong-tin-nguoi-dung-da-den-luc-phai-co-loi-giai-bang-camera-cua-viet-nam-192267.ict Đa phần camera ở Việt Nam đều có xuất xứ từ Trung Quốc, trong khi người dùng hầu hết đều không thay đổi mật khẩu […]