Hướng dẫn sử dụng Dahua DMSS xem thêm tài liệu tiếng anh dưới đây

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng Dahua DMSS

Hướng dẫn dahua DMSS đăng ký

Hướng dẫn thanh menu

Hướng dẫn thanh tìm kiếm

Hướng dẫn thêm thiết bị

Hướng dẫn phát hiện WIFI

Hướng dẫn đăng ký báo thức

Hướng dẫn bản xem trước video

Hướng dẫn phát lại video

Hướng dẫn chuyển chế độ Trang chủ

Xem danh sách phát tất cả hướng dẫn về DMSS

Các bạn có thểm tham khảo thêm một số phần mềm của DAHUA

KHANG VINH chuyên lắp đặt camera Bình Dương, Laptop Phú Giáo, laptop cũ Bình Dương

Video Review Camera Dahua DH-SD-29D204UE

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 (2 Reviews)

Trả lời